Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa, Poland+48 74 833 74 85-88biuro@vetos-farma.com.pl
  • ru
  • pl
  • fr
  • en
  • de

DOKSYCYKLINA 100

Print Friendly
/* m4c */

Vetos-Farma, 100 g/100 g

proszek do podania w wodzie do picia dla kur

doksycyklina100

Rodzaj i wielkość opakowania
Wskazania lecznicze
Przeciwwskazania
Działania niepożądane
Dawkowanie i droga podania
Okres karencji
Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu

 

Menu