Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa, Poland+48 74 833 74 85-88biuro@vetos-farma.com.pl
  • ru
  • pl
  • fr
  • en
  • de

FARMADEX B – PIGLET

Print Friendly
/* m4c */

Premiks dla prosiąt w postaci żelu

FARMADEXB-PIGLET

Skład
Rodzaj i wielkość opakowania
Właściwości i działanie
Wskazania
Dawkowanie i droga podania
Zalecenia dla prawidłowego podania
Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie
Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu
Inne informacje

Menu