Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa, Poland+48 74 833 74 85-88biuro@vetos-farma.com.pl
  • ru
  • pl
  • fr
  • en
  • de

TRI–COC

Print Friendly
/* m4c */

30 g/100 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur, indyków i królików

tricoc

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
Wskazania lecznicze
Przeciwwskazania
Działania niepożądane
Docelowe gatunki zwierząt
Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania
Okres karencji
Specjalne ostrzeżenia
Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Menu