Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa, Poland+48 74 833 74 85-88biuro@vetos-farma.com.pl
  • ru
  • pl
  • fr
  • en
  • de

Certyfikat GMP dla Vetos-Farma Sp. z o.o.

W styczniu 2014 roku Vetos-Farma Sp. z o.o. otrzymała z rąk Głównego Inspektoratu Farmaceutyczneo certyfikaty GMP dla Produktów leczniczych weterynaryjnych i Produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi.

Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) gwarantuje produkcję i kontrolowanie jej procesu zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich specyfikacjach oraz dokumentach, zezwalających na dopuszczenie do obrotu danego produktu. GMP obejmuje wszystkie aspekty produkcji począwszy od głównych założeń dotyczących obiektu produkcyjnego, poprzez wymagania w stosunku do surowców, maszyn, personelu, aż do samego procesu produkcji, a następnie magazynowania i dystrybucji wytwarzanego produktu.

Główne cele GMP:

  • zapewnienie powtarzalności i jakości produktu z uwzględnieniem jego bezpieczeństwa, czystości i efektowności,
  • zapobieganie pomieszaniu się półproduktów, produktów i materiałów, tym samym zapobieganie zanieczyszczeniom jednego produktu lub surowca innym.

Uzyskanie odpowiedniego poziomu jakości produktów staje się niezwykle istotne nie tylko z powodu obowiązujących przepisów prawnych, lecz także w związku ze wzrostem konkurencyjności.

Uzyskanie certyfikatu GMP przez Vetos-Farma Sp. z o.o. gwarantuje jakość produktów i usług oraz jest podstawą do jeszcze szerszej ekspansji na rynki zagraniczne.

Oryginały certyfikatów do pobrania

Menu