Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa, Poland+48 74 833 74 85-88biuro@vetos-farma.com.pl
 • ru
 • pl
 • fr
 • en
 • de

Laboratorium Vetos-Farma

Badamy, precyzyjnie, dokładnie, szybko, po konkurencyjnych cenach, zgodnie z normami klienta: żywność, pasze, tworzywa sztuczne, materiały budowlane metale, paliwa.

laboratorium

Grupa Vetos-Farma posiada dwa nowoczesne i funkcjonalne laboratoria: Chemiczne i Mikrobiologiczne. Wyposażone zostały w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny, który obsługuje profesjonalna kadra. Specjalizujemy się między innymi w badaniach czystości mikrobiologicznej i badaniach jałowości.

Przykładowe możliwości naszego laboratorium: 

 • ważenie na wagach analitycznych z dokładnością do 0,00000 g
 • oznaczanie temperatury topnienia
 • pomiar współczynnika załamania światła
 • pomiar lepkości
 • analizy HPLC (wysokosprawnej chromatografii i cieczowej) substancji organicznych i nieorganicznych. Rozdział na kolumnach i detekcja za pomocą detektorów: masowych (MS/MS quadropul), UV/VIS, diodowych, fluorescencyjnych, elektrochemicznych.
 • analizy GC (chromatografii i gazowej) substancji lotnych (alkoholi, estrów, ketonów). Rozdział na kolumnach i detekcja za pomocą detektora UV/VIS.
 • analizy spektrofotometryczne
 • bezkontaktowe potwierdzanie tożsamości zw. organicznych z wykorzystaniem bliskiej podczerwieni NEAR IR
 • analiza elementarna jakościowa i ilościowa
 • pomiar pH
 • pomiar przewodności cieczy
 • oznaczanie metali ciężkich
 • miareczkowanie
 • oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera
 • temperatura krzepnięcia do -50 st. metoda CFPP (cold filter plugging point) dla paliw
 • analiza pierwiastkowa metali rentgenowska
 • analiza śladowa pierwiastków
 • spalanie i badania popiołów
 • skręcalność optyczna
 • wirowanie pod próżnią
 • suszenie pod próżnią
 • oznaczanie twardości tabletek
 • oznaczanie ścieralności tabletek
 • oznaczanie rozpadu tabletek
 • oznaczanie uwalniania subst. czynnej z tabletek
 • oczyszczanie na kolumnach SPE
 • mikrobiologia – analizy baktriologiczne i mykologiczne
 • badanie mikroskopowe
 • badanie wody
 • oznaczanie chlorków

Dokumenty i informacje

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego 

Wykaz badań prowadzonych w Laboratorium Mikrobiologii Żywności Vetos-Farma Sp. z o.o. 

Cennik badań mikrobiologicznych  

Instrukcja pomocnicza – Pobieranie i transport próbek do laboratorium 

Formularz – Zlecenie wykonania badań mikrobiologicznych 

Umowa na wykonywanie analiz wielkości cząstek

Ankieta satysfakcji klienta 

Zakres akredytacji laboratorium abdawczego Vetos-Farma sp. z o.o. 

Zlecenie wykonania analizy wielkości cząstek

Formularz umowy na wykonywanie badań mikrobiologicznych

Ankieta współpracy z laboratorium chemicznym Vetos-Farma sp. z o.o.

Menu