Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa, Poland+48 74 833 74 85-88biuro@vetos-farma.com.pl
 • ru
 • pl
 • fr
 • en
 • de

Laboratorium Vetos-Farma

Badamy, precyzyjnie, dokładnie, szybko, po konkurencyjnych cenach, zgodnie z normami klienta: żywność, pasze, tworzywa sztuczne, materiały budowlane metale, paliwa.

laboratorium

Grupa Vetos-Farma posiada dwa nowoczesne i funkcjonalne laboratoria: Chemiczne i Mikrobiologiczne. Wyposażone zostały w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny, który obsługuje profesjonalna kadra. Specjalizujemy się między innymi w badaniach czystości mikrobiologicznej i badaniach jałowości.

Przykładowe możliwości naszego laboratorium: 

 • ważenie na wagach analitycznych z dokładnością do 0,00000 g
 • oznaczanie temperatury topnienia
 • pomiar współczynnika załamania światła
 • pomiar lepkości
 • analizy HPLC (wysokosprawnej chromatografii i cieczowej) substancji organicznych i nieorganicznych. Rozdział na kolumnach i detekcja za pomocą detektorów: masowych (MS/MS quadropul), UV/VIS, diodowych, fluorescencyjnych, elektrochemicznych.
 • analizy GC (chromatografii i gazowej) substancji lotnych (alkoholi, estrów, ketonów). Rozdział na kolumnach i detekcja za pomocą detektora UV/VIS.
 • analizy spektrofotometryczne
 • bezkontaktowe potwierdzanie tożsamości zw. organicznych z wykorzystaniem bliskiej podczerwieni NEAR IR
 • analiza elementarna jakościowa i ilościowa
 • pomiar pH
 • pomiar przewodności cieczy
 • oznaczanie metali ciężkich
 • miareczkowanie
 • oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera
 • temperatura krzepnięcia do -50 st. metoda CFPP (cold filter plugging point) dla paliw
 • analiza pierwiastkowa metali rentgenowska
 • analiza śladowa pierwiastków
 • spalanie i badania popiołów
 • skręcalność optyczna
 • wirowanie pod próżnią
 • suszenie pod próżnią
 • oznaczanie twardości tabletek
 • oznaczanie ścieralności tabletek
 • oznaczanie rozpadu tabletek
 • oznaczanie uwalniania subst. czynnej z tabletek
 • oczyszczanie na kolumnach SPE
 • mikrobiologia – analizy baktriologiczne i mykologiczne
 • badanie mikroskopowe
 • badanie wody
 • oznaczanie chlorków

Oferta na badanie skuteczności procesu sterylizacji

Laboratorium Mikrobiologiczne przy PFO „VETOS-FARMA” sp. z o. o. prowadzi badania skuteczności procesu sterylizacji z zastosowaniem wskaźników biologicznych. Oferta  skierowana jest do:  gabinetów stomatologicznych, gabinetów medycyny estetycznej,  zakładów opieki zdrowotnej, aptek tj. wszystkich instytucji, które w świetle najnowszych ustaw oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia mają obowiązek przeprowadzania kontroli oraz gromadzenia stosowanej co do tego dokumentacji.

Cena za usługę wynosi 30 zł brutto. Wskaźniki skuteczności sterylizacji będą wydawane oraz przyjmowane do badania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-14.

Dokumenty i informacje

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego

Wykaz badań prowadzonych w Laboratorium Mikrobiologii Żywności Vetos-Farma Sp. z o.o. 

Cennik badań mikrobiologicznych  

Instrukcja pomocnicza – Pobieranie i transport próbek do laboratorium 

Formularz – Zlecenie wykonania badań mikrobiologicznych 

Umowa na wykonywanie analiz wielkości cząstek

Ankieta satysfakcji klienta 

Zakres akredytacji laboratorium abdawczego Vetos-Farma sp. z o.o. 

Zlecenie wykonania analizy wielkości cząstek

Formularz umowy na wykonywanie badań mikrobiologicznych

Ankieta współpracy z laboratorium chemicznym Vetos-Farma sp. z o.o.

Zlecenie badania skuteczności sterylizacji

Instrukcja – pobieranie, przechowywanie i transport próbek z biologicznymi wskaźnikami

Menu