Grupa PFO posiada dwa nowoczesne i funkcjonalne laboratoria: chemiczne i mikrobiologiczne. Wyposażone zostały w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny, który obsługuje profesjonalna kadra. Specjalizujemy się między innymi w badaniach czystości mikrobiologicznej i badaniach jałowości.

Badamy, precyzyjnie, dokładnie, szybko, po konkurencyjnych cenach, zgodnie z normami klienta: żywność, pasze, tworzywa sztuczne, materiały budowlane metale, paliwa.

 

Przykładowe możliwości naszego laboratorium chemicznego:

 • ważenie na wagach analitycznych z dokładnością do 0,00000 g
 • oznaczanie temperatury topnienia
 • pomiar współczynnika załamania światła
 • pomiar lepkości
 • analizy HPLC (wysokosprawnej chromatografii i cieczowej) substancji organicznych i nieorganicznych. Rozdział na kolumnach i detekcja za pomocą detektorów: masowych (MS/MS quadropul), UV/VIS, diodowych, fluorescencyjnych, elektrochemicznych.
 • analizy GC (chromatografii i gazowej) substancji lotnych (alkoholi, estrów, ketonów). Rozdział na kolumnach i detekcja za pomocą detektora UV/VIS.
 • analizy spektrofotometryczne bezkontaktowe potwierdzanie tożsamości zw. organicznych z wykorzystaniem bliskiej podczerwieni NEAR IR
 • analiza elementarna jakościowa i ilościowa
 • pomiar pH
 • pomiar przewodności cieczy
 • miareczkowanie
 • oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera
 • temperatura krzepnięcia do -50 st. metoda CFPP (cold filter plugging point) dla paliw
 • analiza pierwiastkowa metali rentgenowska
 • spalanie i badania popiołów
 • skręcalność optyczna
 • wirowanie pod próżnią
 • suszenie pod próżnią
 • oznaczanie twardości tabletek
 • oznaczanie ścieralności tabletek
 • oznaczanie rozpadu tabletek
 • oznaczanie uwalniania subst. czynnej z tabletek
 • oczyszczanie na kolumnach SPE
 • badanie pieczywa
 • oznaczanie chlorków

 

Przykładowe możliwości naszego laboratorium mikrobiologicznego:

 • Badania mikrobiologiczne żywności metodami akredytowanymi przez PCA:
  • ogólna liczba drobnoustrojów w 1g / 1ml
  • obecność Salmonella spp. w 10 g i 25 g / 10 ml i 25 ml
  • liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli w 1g / 1ml
  • obecność Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium w 25 g (świeże mięso drobiowe)
  • obecność Listeria monocytogenes w 25 g / 25 ml
 • Badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (wymazy czystościowe)
 • Badanie czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych, wyrobów medycznych, materiałów wyjściowych i opakowaniowych
 • Badanie jałowości produktów leczniczych
 • Kontrola mikrobiologiczna środowiska produkcyjnego
 • Badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków

Oferta na badanie skuteczności procesu sterylizacji

Laboratorium Mikrobiologiczne prowadzi badania skuteczności procesu sterylizacji z zastosowaniem wskaźników biologicznych. Oferta skierowana jest do gabinetów stomatologicznych, gabinetów medycyny estetycznej, zakładów opieki zdrowotnej, aptek tj. wszystkich instytucji, które w świetle najnowszych ustaw oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia mają obowiązek przeprowadzania kontroli oraz gromadzenia stosowanej co do tego dokumentacji.