Sprawna organizacja procesów produkcyjnych, gwarantuje osiąganie najwyższej jakości wytwarzanych produktów na każdym etapie produkcji. Zlecone przez zainteresowane podmioty usługi wykonywane są na nowoczesnych liniach produkcyjnych. Wysoka jakość naszych produktów potwierdzona jest posiadanymi certyfikatami GMP. Nasze wyroby medyczne wytwarzane są wg międzynarodowych standardów potwierdzonych znakiem CE.

Oferujemy indywidualne, elastyczne podejście do klienta.

Posiadamy siedem linii produkcyjnych, laboratorium chemiczne i mikrobiologiczne.

Oferujemy zainteresowanym podmiotom usługi kontraktowe w zakresie:

  • Wytwarzania produktów leczniczych weterynaryjnych w postaciach płynnych, proszków, tabletek, aerozoli;
  • Wytwarzania produktów witaminowych, paszowych, pielęgnacyjnych wg receptury Zleceniodawcy;
  • Wytwarzania produktów stomatologicznych
  • Opracowania receptury i technologii produkcji
  • Pomoc w opracowaniu dokumentacji rejestracyjnej;
  • Wykonania serii pilotażowych
  • Zakupu surowców i opakowań
  • Kompleksowych badań laboratoryjnych: analiz fizykochemicznych, mikrobiologicznych, analiz związanych z postacią produkowanego leku.