Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa, Poland+48 74 833 74 85-88biuro@vetos-farma.com.pl
  • ru
  • pl
  • fr
  • en
  • de

Aktualne zapytania ofertowe: „ Dostawa, instalacja i uruchomienie analizatora wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej dla próbek stałych i ciekłych” dotyczy naboru Numer RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15

Menu