Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa, Poland+48 74 833 74 85-88biuro@vetos-farma.com.pl
  • ru
  • pl
  • fr
  • en
  • de

ENROFLOXACYNA VETOS-FARMA 50 mg/1 ml

Print Friendly
/* m4c */

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń, psów i kotów

ENROFLOXACYNA5INIEKCJA

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego
Zawartość substancji czynnej i innych substancji
Wskazania lecznicze
Przeciwwskazania
Działania niepożądane
Docelowe gatunki zwierząt
Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania
Zalecenia dla prawidłowego podania
Okres karencji
Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania
Specjalne ostrzeżenia
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Ciąża
Laktacja
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki)
Niezgodności farmaceutyczne

Menu