Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa, Poland+48 74 833 74 85-88biuro@vetos-farma.com.pl
  • ru
  • pl
  • fr
  • en
  • de

FENBENAT

Print Friendly
/* m4c */

40 mg/g
proszek doustny dla świń

fenbenat-proszek

Rodzaj i wielkość opakowania
Wskazania lecznicze
Działania niepożądane
Dawkowanie i droga podania
Zalecenia dla prawidłowego podania
Okres karencji
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu
Inne informacje

 

Menu