Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa, Poland+48 74 833 74 85-88biuro@vetos-farma.com.pl
  • ru
  • pl
  • fr
  • en
  • de

FLUMEQUINA 10% – proszek

Print Friendly
/* m4c */

Proszek do podania w wodzie do picia dla kur i bydła (cieląt)

FLUMEQUINA10proszek

Postać farmaceutyczna
Docelowe gatunki zwierząt
Wskazania lecznicze
Sposób i droga podania
Okres karencji
Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Menu