Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa, Poland+48 74 833 74 85-88biuro@vetos-farma.com.pl
 • ru
 • pl
 • fr
 • en
 • de

Kariera i możliwości rozwoju w PFO Vetos-Farma

kariera

Siłą i przewagą konkurencyjną PFO Vetos-Farma są jej pracownicy, dlatego doceniamy ich inicjatywę i wspieramy rozwój każdego członka naszego Zespołu. Premiujemy i wspieramy efektywność, więc priorytetowy charakter mają szkolenia z zakresu obsługi Klientów czy aktywizacji procesu sprzedaży. Nasi menedżerowie doskonalą ponadto swoje umiejętności w obszarze efektywnego zarządzania.

Oprócz organizacji szkoleń własnych, umożliwiamy naszym pracownikom uczestnictwo w zewnętrznych kursach, seminariach czy konferencjach specjalistycznych. Ułatwiamy im także zdobywanie dodatkowego wykształcenia (dofinansowując studia zarówno pierwszego i drugiego stopnia, jak i podyplomowe) oraz umiejętności językowych.

Wspieramy kreatywność i zachęcamy do podejmowania nowych wyzwań. Organizujemy wewnętrzne konkursy na innowacyjne czy niestandardowe rozwiązania, które mogą przyczynić się do wzmacniania naszej pozycji na rynku czy budowania dobrych relacji z Klientami.

Proces rekrutacji

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez PFO Vetos-Farma i chciałbyś stać się częścią naszego zespołu to prosimy o zapoznanie się poniższymi etapami:

Etap 1

Wyślij do nas swoje dokumenty aplikacyjne ( życiorys i list motywacyjny) na adres: rekrutacja@vetos-farm.com.pl

Etap 2

Wnikliwie analizujemy nadesłane aplikacje. Zwracamy uwagę na zgodność kwalifikacji i umiejętności prezentowanych przez Kandydatów z wymogami określonymi w opisie stanowiska.

Etap 3

Aplikacje wstępnie wyłonionej grupy kandydatów są przekazywane do bezpośrednich przełożonych, w których działach prowadzona jest rekrutacja na konkretne stanowisko.

Etap 4

Na tym etapie wyłonieni kandydaci zapraszani są na wstępne rozmowy kwalifikacyjne z bezpośrednimi przełożonymi oraz przedstawicielem działu kadr. Spotkania te służą wzajemnemu poznaniu się. Oprócz rozmowy, zapraszamy też do udziału w testach i zadaniach związanych ze specyfiką danego stanowiska.

Etap 5

Do udziału w ostatecznych etapach procesu selekcji wybierane jest wąskie grono  kandydatów, którzy są kwalifikowani na spotkania z szefem bezpośredniego przełożonego oraz z osoby reprezentującej Zarząd Spółki.
Na zakończenie , wszyscy uczestnicy ostatniego etapu procesu rekrutacji otrzymują informację zwrotną na temat wyników procesu rekrutacyjnego. Kontaktujemy się z nimi telefonicznie lub mailowo.

Prosimy o dołączenie do CV poniższego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych, tj. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Oferty pracy

 • Pracownik administracyjno-biurowy w dziale sprzedaży
 • Pracownik administracyjno-biurowy w dziale rejestracji i pozwoleń
 • Asystent w laboratorium chemicznym
 • Laborant w laboratorium chemicznym
 • Asystent w laboratorium mikrobiologicznym
 • Laborant w laboratorium mikrobiologicznym
 • Magazynier
 • Operator maszyn – mechanik
 • Kierowca
 • Pracownik gospodarczy
Menu